2013.08.22

FOKUS PÅ FREMTIDEN

For femte år på rad ruller ProffPartner i gang Ungproff. Fra skolestart i august til slutten av september kan yrkesskoleelever søke stipend til en verdi av 10 000 kroner.

FOKUS PÅ FREMTIDEN

Gjennom UngProff deler ProffPartner ut fem stipender til en verdi av 10 000 kroner til bruk hos en ProffPartner-forhandler. Fagene som omfattes av stipendordningen er bygg og anlegg, elektro, shipping, samt teknikk- og industriell produksjon.

– Markedet har stort behov for ansatte med fagbrev fra videregående skole. Med denne ordningen ønsker vi å skape større oppmerksomhet og engasjement rundt de aktuelle yrkesfagene og bidra til å bygge opp nødvendig fagstolthet, sier Monica Eriksen, markedssjef i ProffPartner.

På nettstedet www.ugproff.no ligger søknadsskjema og morsomme spill som tester ferdigheter og kunnskap innen fagene. I tillegg ligger det annen relevant informasjon samt tilbud på startpakker med arbeidsklær og verktøy.


– Etter fristen 28. september gjennomgås alle søknader grundig og vi premierer de som viser glødende engasjement og en genuin interesse for bransjen de ønsker å bli en del av. Stipendordningen kan forhåpentligvis inspirere og motivere yrkesfagelever samt lette utgifter på kostbart og nødvendig utstyr, sier Eriksen.