Bygg & Anlegg

Bygg & Anlegg

ProffPartner har lang erfaring med å bistå bygg- og anleggsbransjen med gode råd og skreddersydde, presise leveranser. Kvalitet, service og tilgjengelighet er våre rettesnorer. For å møte kravene og dekke behovene best mulig er ProffPartners forhandlere strategisk plasserte i områder med stor byggeaktivitet. Dette gir lokal nærhet og service til kundene.

Skreddersøm

Bygg- og anleggsbransjen i Norge er under kontinuerlig endring. Kravene til effektivitet, kvalitet og rentabilitet er høye, marginene er lave og kostnadene skal holdes nede. Skreddersøm er en av suksessfaktorene for å få en bedre bunnlinje og vekst.

ProffPartner har lang erfaring med å bistå bygg- og anleggsbransjen med gode råd og løsninger som er skreddersydd for presise leveranser. For å gi best mulig dekningsgrad er ProffPartner sine 44 forhandlere strategisk plasserte i områder med stor byggeaktivitet. Det gir lokal nærhet, service og tilgjengelighet til kundene.

Totalleverandør

ProffPartner sin forsyningsløsning bidrar til å fjerne administrative byrder og sikre raskere leveranser. ProffPartner tilbyr alt fra håndverktøy, elektroverktøy, verneutstyr og festemidler til skreddersydde forsyningsløsninger på byggeplass og anlegg.

Vår kunnskap om bransjen gjør oss til en trygg og naturlig partner som møter både dagens og kommende behov.